fb

Noteikumi

Šie noteikumi nosaka mājaslapas www.smartbuy.lv, (turpmāk – „Smartbuy”) materiālu un servisu lietošanas noteikumus Lietotājiem.

 • 1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
  1. Mājaslapa pieder SIA „SmartBuy” .
  2. SmartBuy serviss ļauj lietotājiem veikt pakalpojumu un preču pasūtīšanu pie Servisa Partneriem un saņemt par to Cash Back– noteiktu procentu no pie Servisa Partneriem pasūtītā un apmaksātā pakalpojuma maksas. Cash Back tiek izmaksāts, pamatojoties uz noteikumiem, kas minēti šīs Vienošanās 3. nodaļā.
  3. Pakalpojumu sniegšanas kārtību, termiņu, maksu, garantijas un citus momentus nosaka Servisa Partneri. Lietotājs patstāvīgi noskaidro viņu interesējošos parametrus pie Servisa Partnera.
  4. SmartBuy nav pasūtīšanai piedāvāto pakalpojumu piegādātājs. Visu atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti un sortimentu nes Servisa Partneri.
  5. Iespēju atgriezt līdzekļus par sniegtajiem / nesniegtajiem pakalpojumiem paredz tikai Servisa Partneri.
  6. SmartBuy ieskaita Lietotājam atlīdzību, pamatojoties uz statistikas datiem, ko sniedz Servisa Partneri.
 • 2. REĢISTRĀCIJA
  1. Lai saņemtu visas SmartBuy servisa sniegtās iespējas, Lietotājam nepieciešams reģistrēties.
  2. Reģistrēties SmartBuy un saņemt pieeju visiem mājaslapas servisiem un materiāliem var cilvēks, kas sasniedzis 16 gadu vecumu (līguma tekstā - Lietotājs).
  3. Cash Back saņemšanai Lietotājam nepieciešams sniegt Mājaslapas Administrācijai šādus datus:
   • Vārdu un uzvārdu;
   • Tālruņa numuru;
   • Dzimšanas datumu;
   • E-pastu;
   • Bankas rekvizītus / maksājumu sistēmas kontu, kā arī citus datus pēc pieprasījuma.
  4. Ieejot SmartBuy mājaslapā ar savu lietotājvārdu un paroli, kā arī, veicot pasūtījumus pie Servisa Partneriem, Lietotājs bez ierunām piekrīt šīs Vienošanās noteikumiem.
  5. Lietotājs apņemas nenodot trešajām personām lietotājvārdu un paroli, kas norādīti reģistrācijas brīdī. Gadījumā, ja Lietotājam rodas aizdomas par viņa lietotājvārda un paroles drošību vai to nesankcionētu lietošanu no trešo personu puses, Lietotājs apņemas nekavējoties ziņot par to Smartbuy servisam, nosūtot elektronisko vēstuli info@smartbuy.lv
  6. Lietotājs ir brīdināts pat to, ka SmartBuy nav atbildīgs par ārējo resursu apmeklēšanu un lietošanu, saites uz kuriem var atrasties mājaslapā.
  7. Reģistrējoties SmartBuy, Lietotājs piekrīt saņemt atjaunotu informāciju, informatīvas lapas ar pēdējiem jaunumiem, jauniem piedāvājumiem, īpašiem piedāvājumiem, kā arī informāciju par partneru jaunumiem un piedāvājumiem ar SMS un elektroniskā pasta starpniecību.
 • 3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN ATLĪDZĪBA
  1. Lietotājs patstāvīgi noformē pakalpojumu un / vai preču pasūtīšanu Partneru mājaslapās.
  2. Lai saņemtu iespēju atlīdzības ieskaitīšanai par pasūtījumiem, Lietotājam nepieciešams pāriet uz Partnera mājaslapu, izmantojot speciālo saiti no SmartBuy Partneru kataloga. Ja Lietotājs ticis uz Partnera mājaslapu no cita interneta resursa saites un / vai cita pārejas punkta pie Partnera pasūtījumu nodrošināšanas sistēmas, kas nav saistīti ar SmartBuy, un veica Pasūtījumu, atlīdzība netiek fiksēta un ieskaitīta.
  3. Cash Back netiek fiksēts un ieskaitīts, ja Lietotājs
   • veica SmartBuy mājaslapas Cookie likvidēšanu manuāli vai automātiski ar sava datora pārlūkprogrammas uzstādījumiem;
   • sava datora pārlūkprogrammas uzstādījumos uzstādīja aizliegumu saglabāt (saņemt) Cookie failus un / vai SmartBuy Mājaslapas Cookie;
   • uzstādīja savā datorā jaunu pārlūkprogrammas versiju, kā rezultātā notika Lietotāja individuālo uzstādījumu dzēšana, ieskaitot interneta resursa Cookie, un veica pasūtījumu;
   • pārlūkprogrammas uzstādīja paplašinājumus un / vai uzstādījumus, kas bloķē reklāmu, tādu kā AdBlock u.tml.;
   • līdz pasūtījuma / pirkuma brīdim pārgāja uz piegādātāja mājaslapu no cita interneta resursa saites un / vai cita pārejas punkta (banera reklāma, elektroniskā vēstule u.c.);
   • pirms vai pasūtījuma veikšanas laikā izmantoja papildu atlaides vai piedāvājumus no piegādātāja partneriem, kas nav savienojami ar SmartBuy servisu;
  4. Pasūtījuma apmaksa notiek pa tiešo Partnerim.
  5. Cash Back tiek izmaksāta naudas izteiksmē tādā kārtībā, kā to nosaka šī Vienošanās noteikumi un saskaņā ar Lietotāja izvēlēto veidu.
  6. Cash Back tiek izmaksāta eiro.
  7. Katram SmartBuy Partnerim tiek noteikts savs Cash Back lielums. Cash Back procenti noteikti mājaslapā. Veicot pasūtījumu, Lietotājam tiek ieskaitīts Cash Back.
  8. Pēc SmartBuy Partnera pakalpojuma sniegšanas apstiprinājuma, kā arī pēc atgriešanas termiņu beigām (ja atgriešanas iespēja noteikta tās valsts likumdošanā, kur pakalpojums tiek sniegts), Cash Back kļūst pieejams Lietotājam saņemšanai.
  9. Minimālā Cash Back summa, ko var saņemt atbilstoši punktam 3.12., ir 15 (piecpadsmit) eiro.
  10. Līdz momentam, kamēr Cash Back summa nesasniegs 15 (piecpadsmit) eiro, saņemt Cash Back Lietotājs nevar.
  11. Cash Back saņemšanai Lietotājam jāizvēlas atlīdzības saņemšanas veids un jādod rīkojums SmartBuy speciālajā izmaksu sadaļā.
  12. Pēc rīkojuma saņemšanas no Lietotāja SmartBuy pārskaita Cash Back termiņā, kas nepārsniedz 10 (desmit) darba dienas. Cash Back saņemšanas laiks atkarīgs no izvēlētā Cash Back saņemšanas veida.
  13. Gadījumā, ja Lietotājs pēc savas iniciatīvas atsakās no iepriekš pasūtītā un apmaksātā pakalpojuma, SmartBuy ir tiesības neizmaksāt Lietotājam Cash Back.
 • 4. ATBILDĪBA
  1. SmartBuy nenes atbildību par Servisa Partneru sniegto pakalpojumu kvalitāti.
  2. SmartBuy nenes atbildību par Lietotāja nepareizi norādītajiem rekvizītiem atlīdzības saņemšanai.
  3. SmartBuy nenes atbildību par maksājumu sistēmu darbu, kas saistīts ar Lietotāju Cash Back izmaksu.
  4. SmartBuy nenes atbildību un tam nav tiešu vai netiešu saistību Lietotāju priekšā saistībā ar jebkuriem iespējamiem vai radušos zaudējumiem, kas saistīti ar jebkādu SmartBuy mājaslapas saturu, autortiesību reģistrēšanu un datiem par tādu reģistrēšanu, precēm un pakalpojumiem, kas pieejami vai iegūti ārējās mājaslapās vai resursos, vai citos Lietotāja kontaktos, kuros viņš iesaistījās, izmantojot SmartBuy mājaslapā izvietoto informāciju vai saites uz ārējiem resursiem.
  5. SmartBuy nav atbildīgs lietotāju vai jebkuru trešo personu priekšā par jebkuriem netiešiem, nejaušiem, netīšiem zaudējumiem, ieskaitot zaudēto peļņu vai zaudētus datus, kaitējot godam, cieņai vai lietišķai reputācijai, kas radušies, lietojot SmartBuy servisa mājaslapu, mājaslapas saturu vai citus materiālus, pieeju kuriem jūs vai citas personas ieguva ar mājaslapas palīdzību, pat gadījumā, ja serviss nebrīdināja un nenorādija par šāda kaitējuma iespejamību.
  6. Lietotājs pieņem noteikumus pat to, ka visi SmartBuy mājaslapas materiāli un servisi vai to daļa var saturēt reklāmu. Lietotājs piekrīt tam, ka SmartBuy nav nekādas atbildības un saistību sakarā ar šo reklāmu.
 • 5. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
  1. Visi iespējamie strīdi, kas izriet no šīs Vienošanās vai saistīti ar to, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošu Latvijas Republikas likumdošanu.
  2. SmartBuy ir tiesības nodot visas šīs Vienošanās tiesības trešajām personām bez Lietotāju piekrišanas.
  3. Servisam ir tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma ieviest izmaiņas šajā Vienošanās. Vienošanās noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Mājaslapā un tiek attiecinātas uz jebkuru Lietotāja pasūtījumu un darbību pēc publicēšanas.
  4. Lietotājs apstiprina, ka iepazinies ar visiem šīs Vienošanās punktiem un bez ierunām pieņem tos.
  5. Lietotāju vienošanās 05.06.2017 versija.

Sīkdatņu pieņemšana

Apmeklējot tīmekļa vietni SmartBuy, Tu piekrīti, ka mēs izmantojam sīkdatnes.

Piekrītu